16 Jul, 2024

Odvetnik za dedno pravo: kdaj ga je dobro poklicati?

Kaj je dedno pravo in kaj vse zajema veja dednega prava? Dedno pravo ureja razdelitev zapuščine po smrti zapustnika njegovim dedičem. Gre za eno izmed kompleksnejših pravnih vej. Iz tega izhaja, da je odvetnik za dedno pravo pri reševanju sporov, vezanih na dedno pravo, skoraj vedno nujno potreben. Proces dedovanja oziroma zapuščinski postopek se lahko […]

6 mins read