Sončne elektrarne so ključ do zelene prihodnosti
4 mins read

Sončne elektrarne so ključ do zelene prihodnosti

V zadnjih letih zanimanje za obnovljive vire energije močno povečuje, saj le-to ponuja trajnostno in okolju prijazno alternativo tradicionalnim virom energije. Pri tem so sončne elektrarne postale ena izmed najbolj priljubljenih rešitev, ključni dejavniki za njihovo razširjeno uporabo med posamezniki in podjetji pa so tehnološki napredek, dostopnost in ozaveščenost o potrebi po zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Če se tudi vi sprašujete, zakaj izbrati sončno elektrarno, berite dalje, saj v tem članku raziskujemo, kako delujejo, kakšne so njihove prednosti ter kako prispevajo k čistejši prihodnosti.

Kako delujejo?

Sončne elektrarne sončno svetlobo pretvarjajo v električno energijo, to pa počnejo s pomočjo fotovoltaičnih celic. Fotovoltaične celice so narejene iz polprevodniških materialov, običajno silicija, ki ob osvetlitvi sproščajo elektrone in ustvarjajo električni tok. Te celice, pogosto nameščene na strehe hiš, absorbirajo sončne žarke in jih pretvorijo v električni tok.

Ta tehnologija je preprosta, učinkovita in izjemno zanesljiva. Poleg tega se nenehno razvija, kar veča njeno učinkovitost in dostopnost.

Prednosti

Sončne elektrarne prinašajo številne koristi tako za posameznike oziroma gospodinjstva kot za širšo družbo. Med glavnimi prednostmi so:

  • Prijazno do okolja

Sončna energija je čista in ne proizvaja škodljivih emisij, ki prispevajo k onesnaževanju zraka in podnebnim spremembam. V nasprotju s fosilnimi gorivi, sončna energija ne sprošča CO2 ali drugih toplogrednih plinov.

  • Prihranki pri stroških

Čeprav začetna investicija lahko zahteva večji finančni vložek, lahko dolgoročni prihranki na računih za elektriko bistveno zmanjšajo stroške gospodinjstev. Poleg tega številne države omogočajo subvencije in davčne olajšave za namestitev sončnih elektrarn.

  • Energijska neodvisnost

Lastniki sončnih elektrarn postanejo manj odvisni od tradicionalnih virov energije in nihanj cen na energetskem trgu. To pomeni večjo stabilnost in varnost glede oskrbe z energijo.

  • Spodbujanje lokalne ekonomije

Vzpostavitev in vzdrževanje sončnih elektrarn ustvarja nova delovna mesta in podpira lokalno gospodarstvo. Od proizvodnje komponent do namestitve in vzdrževanja, sončna industrija prinaša številne priložnosti za zaposlovanje.

Vpliv na okolje in podnebne spremembe

Podnebne spremembe so ena največjih groženj našemu planetu. Sončne elektrarne igrajo v boju proti le-tem igrajo ključno vlogo, saj zmanjšujejo našo odvisnost od fosilnih goriv in pomagajo zmanjšati emisije toplogrednih plinov.

S prehodom na sončno energijo lahko zmanjšamo ogljični odtis in prispevamo k bolj trajnostni prihodnosti, saj vsak kilovat sončne energije, ki nadomesti energijo iz fosilnih goriv, pomeni manjšo količino izpustov CO2 v ozračje, kar neposredno vpliva na zmanjšanje globalnega segrevanja.

Je res, da za sončno elektrarno potrebujete gradbeno dovoljenje?

Potreba po gradbenem dovoljenju fotonapetostne (sončne) elektrarne je odvisna od moči naprave, lokacije postavitve (samostojno ali na/ob obstoječem objektu) in načina priklopa:

Samostojne fotonapetostne elektrarne:

Manj zahtevni objekti – moč do vključno 1 MW – potrebno je gradbeno dovoljenje, prijava začetka gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Zahtevni objekti – moč nad 1 MW – prav tako potrebno gradbeno dovoljenje, prijava začetka gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Fotonapetostne naprave na/ob obstoječem objektu:

Naprave za samooskrbo (po Uredbi o samooskrbi na OVE) ali manjše naprave za proizvodnjo energije (po Uredbi o manjših napravah na OVE in SPTE)

Gradbeno dovoljenje ni potrebno. Investitor mora ob zahtevi za priključitev priložiti izjavo o tem, da je naprava manjša proizvodna naprava (do vključno 1 MW) in da je upošteval vse predpisane zahteve.

Naprave, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem (npr. moč nad 1 MW, ne gradijo se na funkcionalnem zemljišču ob objektu)

Potrebno je gradbeno dovoljenje, prijava začetka gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja, saj gre za gradnjo fotonapetostne elektrarne s klasifikacijo CC-SI 23020.

Sončne elektrarne so ključ do čistejše in bolj zelene prihodnosti. Zaradi sposobnosti zagotavljanja čiste energije, zmanjševanja stroškov in spodbujanja trajnostnega razvoja igrajo ključno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. Pridružite se tej energetski revoluciji tudi vi in prispevajte k svetlejši prihodnosti za vse!