Sladka pot

Zaradi izdelkov, pri katerih gre večinoma za sladke dobrote, je dobila ime Sladka pot.Vredno ogleda: medičarska obrt v Ratkovcih; potočni mlin v Berkovcih; čebelarstvo v Ivanjševcih. V tem delu Krajinskega parka Goričko je zaživela pohodniška pot, ki združuje domače obrtnike v Ratkovcih, Berkovcih in Ivanjševcih. Zaradi izdelkov, pri katerih gre večinoma za sladke dobrote, je dobila ime Sladka pot. Obiskovalci se na njej seznanijo z večstoletno tradicijo medičarstva in čebelarstva ter sirarstva, prav tako pa si lahko ogledajo kulturno-tehniški spomenik - potočni mlin, zgrajen leta 1930. Pot delno poteka po Pomurski planinski poti.Podlaga: asfalt, makadam, gozdna pot. Pot združuje obrtnike iz zgoraj naštetih krajev.(Vir: TIC Moravske Toplice)Informacije:TIC Moravske TopliceKranjčeva 3, 9226 Moravske TopliceT: +386 (0)2 538 15 20E: info@moravske-toplice.com

Čebelarstvo Kozic (foto: arhiv TIC Moravske Toplice) Sladki izdelki (foto: arhiv TIC Moravske Toplice) Sladka pot (foto: arhiv TIC Moravske Toplice) Časarov mlin, Berkovci (foto: arhiv TIC Moravske Toplice)