Ekološka učna pot Vrbje

Zanimiva, 3,4 km dolga učna pot ob ribniku Vrbje.Območje med Savinjo in Strugo, južno od naselja Vrbje, je zaradi poplavnega območja v preteklosti ušlo urbanizaciji in intenzivnem kmetijstvu. Tod so se ohranili zanimivi življenjski prostori, kot so na primer ostanki poplavnega gozda, mejice s travniki, reka s prodišči ter novo nastali ribnik. Večina omenjenih habitatov je v dolini redka ali pa jih sploh ni. Prav zaradi tega je območje izredno zanimivo za rastlinstvo in živalstvo. V ribiniku tudi poteka toplovodno ribogojstvo. Ribnik je izredno pomemben kot prebivališče številnim redkim in ogroženim živalim. Med živalmi si posebno pozornost zaslužijo predvsem ptice, dvoživke in kačji pastirji.  Učna pot, ki je dolga 3,4 km, je označena in prehodna v vseh letnih časih ter je primerna za vse starostne skupine.(Vir: ZKŠT Žalec)Informacije:ZKŠT ŽalecŠlandrov trg 25, 3310 Žalechttp://www.zkst-zalec.si/

Ribnik Vrbje (vir: ZKŠT Žalec) Ekološka učna pot Vrbje Ekološka učna pot Vrbje Ekološka učna pot Vrbje Ekološka učna pot Vrbje poteka do griškega mostu Reka Savinja Opazovalnica živali ob ribniku Vrbje Ribnik Vrbje - labod Tematske poti ob ribniku Vrbje Ribnik Vrbje - sončni zahod Pot okoli ribnika Vrbje Ribnik Vrbje Pot okoli ribnika Vrbje Ekološka učna pot Vrbje Ekološka učna pot Vrbje Ekološka učna pot Vrbje - Škofijska Karitas Celje Ekološka učna pot Vrbje - nekdanja gravitacijska sušilnica z 11 sušilnimi komorami Podvinska Struga in nekdanja elektrarna Vrbenka (foto: arhiv ZKŠT Žalec) Ekološka učna pot Vrbje - brv čez Podvinsko Strugo pri nekdanji elektrarni Vrbenka Ekološka učna pot Vrbje poteka tudi ob nasadih hmelja Ekološka učna pot Vrbje - potok Podvinska Struga Ponirkov info center - tu je tudi začetek srčne poti (vir: ZKŠT Žalec) Ekološka učna pot Vrbje (vir: ZKŠT Žalec) Ribnik Vrbje (vir: ZKŠT Žalec) Ribnik Vrbje Ribnik Vrbje (vir: ZKŠT Žalec)