Pot 01-Krožna kolesarska povezava po dolini zelenega zlata

Krožna kolesarska povezava po dolini zelenega zlata poteka po vseh občinah Spodnje Savinjske doline in je dolga 42 km.

Ekološka učna pot Vrbje poteka tudi ob nasadih hmelja Žalec Cerkev Sv. Nikolaja in obrambni stolp v Žalcu Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije (foto: arhiv ZKŠT Žalec) Ribnik Vrbje Cesta Šempeter - Šešče Zgornje Roje Cerkev Sv. Lovrenca - Sv. Lovrenc Kopališče Prebold Ribnik Pri Lesjaku Cerkev Sv. Jurija - Tabor Ranč Islander Čeplje pri Vranskem Cesta Prekopa - Podvrh Cerkev sv. Martina v Šmartnem pri Podvrhu Žovneško jezero Razgledišče pod Grmado Dvorec Žovnek Braslovče Polja pri Braslovčah Park in Graščina Šenek Poplavno območje Ložnica Pričetek obiranja hmelja (foto: Tone Tavčar in arhiv ZKŠT Žalec) Pohod po hmeljski poti (vir: ZKŠT Žalec) Spodnje Grušovlje