Žalec, kolesarska pot 13

Cerkev Sv. Nikolaja in obrambni stolp v Žalcu Kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini (vir: ZKŠT Žalec) Savinova hiša Železniška postaja Žalec Cerkev Sv. Nikolaja - Žalec Športni center Žalec Žalec - pot 13 Žalec - pot 13 Žalec - pot 13 Žalec - pot 13 Športni park Velika Pirešica Cerkev Sv. Ožbalta - Perovo Dvorec Grmovje Žalec - pot 13 Žalec - pot 13 Žalec - pot 13 Žalec - pot 13 Žalec - pot 13 Žalec - pot 13 Žalec - pot 13 Žalec - pot 13 Aarja vas Žalec - pot 13 Bazilika Marijinega obiskanja v Petrovčah Dvorec Novo Celje - Petrovče Cesta Petrovče - Žalec