Ekološka učna pot Ložnica

Od leta 1998 je območje reke Ložnice s poplavnim območjem zavarovano z odlokom občine Žalec kot naravni spomenik. Ob reki Ložnici je eno izmed redkih še ohranjenih območij v Spodnji Savinjski dolini, ki še ni povsem podvrženo intenzivnemu kmetijstvu. Ložnica tu vijuga in meandrira v svojem naravnem toku ter občasno poplavlja okoliške travnike.  Za to območje so značilne mejice, pasovi drevja in grmovja, ki še dandanes razmejujejo parcele med seboj. Vidni so še ostanki nižinskih gozdov z velikim deležen hrasta doba.  Na območju reke Ložnice je biotsko najzanimivejša in najpomembnejša vegetacija vezana na vlažna tla. V vseh letnih časih lahko na območju Ložnice opazimo ptice, ki s svojo glasnostjo, številčnostjo in vrstno pestrostjo pritegnejo našo pozornost.(Vir: ZKŠT Žalec)Informacije:ZKŠT ŽalecŠlandrov trg 25, 3310 Žalechttp://www.zkst-zalec.si/

Ekološka učna pot Ložnica Ekološka učna pot Ložnica Ekološka učna pot Ložnica Ekološka učna pot Ložnica Ekološka učna pot Ložnica - okoliško poplavno območje ob Ložnici Ekološka učna pot Ložnica Polja in pokrajina ob Ložnici Ekološka učna pot Ložnica Reka Ložnica Poplavno območje Ložnica Poplavno območje Ložnica Ekološka učna pot Ložnica Ekološka učna pot Ložnica Ekološka učna pot Ložnica Ekološka učna pot Ložnica Ekološka učna pot Ložnica - informacijska tabla pri vzhodnem izhodišču Reka Ložnica Ekološka učna pot Ložnica Ekološka učna pot Ložnica Ekološka učna pot Ložnica Reka Ložnica in močno poraščeno rečno obrežje Ekološka učna pot Ložnica - informacijska tabla pri zahodnem izhodišču