Soteska Pasice

Sotesko Pasica je "ustvaril" potok Čerinščica, ko si je svojo strugo vrezal v hrib Njivč in ga s časom razdelil na dva dela, na Veliki Njivč in Mali Njivč

Soteska Pasice Soteska Pasice pri skali, ki jo je premaknila povodenj 18.09.2007 Soteska Pasice in potok Čerinščica Soteska Pasice in potok Čerinščica Soteska Pasice in potok Čerinščica Veliki in Mali Njivč