Muzej krščanstva na Slovenskem

Muzej krščanstva na Slovenskem je državni muzej in osrednja slovenska muzejska ustanova na področju zbiranja, preučevanja in razstavljanja premične sakralne kulturne dediščine.

Zbirka cerkvenih oblačil na stalni razstavi Za samostanskimi zidovi Stalna razstava Zgodovina krščanstva na Slovenskem Prikaz ljudske pobožnosti v 19. stoletju Soba svetnikov Prikaz različnih redovnih skupnosti v srednjem veku na Slovenskem Muzej hrani največjo zbirko relikviarijev na Slovenskem Rekonstrukcija srednjeveškega armarija Soba svetnikov Del bogate umetnostnozgodovinske zbirke Deli stavbne kamnite plastike iz 12. in 15. stoletja iz stiškega samostana Spominska soba zeliščarja p. Simona Ašiča Stara kuhinja in sirarska delavnica samostana Stična Čevljarska in krojaška delavnica samostana Stična